+421 903 903 899 [email protected]

Rýchlosť bola v poriadku, len zákruta bola príliš tesná.

Poistné udalosti

U nás pri úhrade škody môžete využiť platbu pomocou tzv. krycieho listu.

Krycí list Vám vystaví poisťovňa na základe faktúry, ktorú obdŕžite ako náš zákaznik od nás.

Suma na krycom liste sa zníži o sumu rovnajúcu sa spoluúčasti klienta na škode, ktorú si klient dohodol pri uzatvorení poistnej zmluvy.

 

My vám ponúkame:

  • zastupovanie a poradenstvo pri riešení
  • kompletne zabezpečenie a vypísaie tlačív
  • prehliadku poškodeného vozidla, ktoré je nepojazdné v priestoroch nášho servisu
  • prehliadku poškodeného vozidla, ktoré je pojazdné v priestoroch nášho servisu

Dôležité informácie:

  • keď chýba policajná správa o šetrení udalosti
  • v policajnej správe nesmie byť uvedená správa o požití / nepožití / alkoholu alebo iných návykových látok vodičom vozidla
  • poistná zmluva nebola v čase poistnej udalosti platná